Animal Defenders International

 

Animal Defenders International

Odpowiedź na oświadczenie Naukowego Komitetu Sterującego Unii Europejskiej

Posted: 24 July 2007

w zakresie używania małp człekokształtnych (NHP) w badaniach biomedycznych

Instruktaż dla Członków Parlamentu Europejskiego

Naukowy Komitet Sterujący Unii Europejskiej (SSC) spisał opinię naukową w 2002 roku dotyczącą używania małp człekokształtnych (NHP) w badaniach biomedycznych. Pismo to spowodowało serię oświadczeń dotyczących badań naukowych nad NHP, oraz poinformowało o procesie podejmowania decyzji przez Unię Europejską w tej sprawie.

W tym instruktażu dla Członków Parlamentu Europejskiego, Animal Defenders International (ADI), National Anti-Vivisection Society (NAVS) oraz Lord Dowding Fund for Humane Research (LDF) odnoszą się do każdego z oświadczeń wydanych przez SSC. Omówione zostają obecne opinie naukowe dotyczące podjętej kwestii, oraz podstawa naukowa zaadoptowania alternatyw w badaniach biomedycznych nie prowadzonych na zwierzętach.

Oświadczenia złożone przez SSC podane poniżej zaznaczono kolorem niebieskim, za nimi następują odpowiedzi na nie wydane przez ADI/NAVS/LDF.

1. Sekcja oświadczeń Naukowego Komitetu Sterującego

Odpowiedź ADI – uzasadnienie; różnice gatunkowe; ograniczenia badań laboratoryjnych na zwierzętach:
Odpowiedź ADI – alternatywy:
Odpowiedź ADI – duplikacja, badanie zbędne:
Odpowiedź ADI – zakwaterowanie laboratoryjne zwierząt, transport, etyka, handel dostarczający małpy człekokształtne:

2. Postawa Naukowego Komitetu Sterującego

3. Pięć przykładów chorób będących w centrum zainteresowania Naukowego Komitetu Sterującego

(a) AIDS
(b) malaria
(c) gruźlica
(d) zółtaczka
(e) Choroby związane z odpornością (artretyzm, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu1 itd.)

SSC: problemy naptkane podczas rozwoju szczepionek lub lecznictwa

1)Relacja nosiciel-wirus /pasozyt
2) Specyfika nowej generacji lekow/środkow biologicznych
3) SSC: Outbredness (przeciwieństwo chowu wsobnego) i potrzeba rozwazenia genetycznego oporu i podatnosci

TSE (gąbczaste zwyrodnienie mózgu), n.p. scrapie (czynnik med. nieznany, b. odporny czynnik wywołujący chorobę scrapie u owiec), BSE, CJD):

References

© Animal Defenders International 2019